Informația este un concept care a fost explicat în multiple feluri, însă, nu există o definiție care să fie unanim acceptată. Provenind din latinescul informatio, informația a început să fie considerată în vremurile moderne un factor primordial, alături de materie și energie.

Dacă ar fi să încercăm să definim informația, putem spune că aceasta este o reprezentare a realității dar și o interpretare a acesteia pe care o aduce inteligența umană, folosind simboluri comune pe care simțurile si intelectul le recunosc și înțeleg. Legat de tehnologia informației, aceasta poate fi definită și în contextul interacțiunii cu echipamentele de procesare a informației ca fiind o instrucțiune pe care dispozitivele de calcul automat o înțeleg și la care reacționează corespunzător.

Informația joacă și funcția de concept în cadrul unor ramuri ale filozofiei sau științei care au ca și obiect de studiu informația, cum ar fi: teoria informației, informatică sau genetică.

De multe ori, cuvântul informație este considerat sinonim cu cuvintele comunicare, înştiinţare, ştire, veste, cuvânt, referinţă, relaţie, notă, documentare, sursă, indicaţie. Niciunul din aceste cuvinte, totuși, nu descrie exact informația care se constituie într-o categorie de sine stătătoare și își păstrează sensul abstract si nematerial.

În ultimii ani, datorită exploziei tehnologice și a informatizării tuturor proceselor industriale dar și a oricărei afaceri, indiferent de domeniu, informația a devenit o resursă economică. Spre deosebire de celelalte resurse, informația este o resursă, practic, nelimitată! Folosirea informațiilor și prelucrarea lor în scopul eficientizării și predicției este o necesitate în orice afacere, fără de care nicio companie nu poate fi de succes!