24 de sesiuni de formare dedicate beneficiarilor și potențialilor beneficiari POCA

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, prin Autoritatea de Management a Programului Operaţional Capacitate Administrativă (AM POCA) organizează, în perioada iunie 2022 – martie 2023, 24 de sesiuni de formare dedicate beneficiarilor și potențialilor beneficiari POCA, finanțate în cadrul proiectului ”Sprijin pentru activitățile de publicitate, informare și comunicare ale AM POCA” (cod SIPOCA 38, cod MySMIS 122485).

Evenimentele fac parte dintr-o serie de acțiuni ale AM POCA de a asigura informarea beneficiarilor și potențialilor beneficiari cu privire la aspecte referitoare la gestionarea proiectelor pe parcursul întregului ciclu de viață, având ca scop transmiterea optimă a informațiilor relevante privind POCA, pentru a asigura implementarea cu succes a proiectelor și, implicit, creșterea ratei de absorbție a fondurilor la nivelul programului operațional.

Sesiunile de formare vor aborda următoarele teme: implementarea proiectelor, managementul financiar al proiectelor, achiziții publice, utilizarea MySMIS, protecția datelor cu caracter personal, informare și publicitate în cadrul proiectelor.

În perioada 21-23 iunie 2022, se organizează o sesiune de formare pe tema utilizării MySMIS, iar în perioada 28-30 iunie 2022, se va derula o sesiune de formare pe tema managementului financiar al proiectelor, urmând ca organizarea evenimentelor să fi reluată începând cu luna septembrie 2022.